Leasing er en udbredt og velegnet form for finansiering af maskiner, udstyr og køretøjer til erhvervslivet.

Om leasing

Din virksomhed disponerer over udstyret mod at betale leasingydelse over en aftalt tidsperiode. Leasingperioden for udstyr er typisk 3 til 7 år, afhængig af type af udstyr, og hvad du som kunde ønsker, så længe det står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Vores kerneområder

Alle drifts- og anlægsmidler, som kan udskilles som egen enhed og afskrives, kan hovedsageligt leasingfinansieres.

 • Entreprenørmaskiner Gravemaskiner, dumpere, gummihjulslæssere og øvrige Entreprenørmaskiner.
 • Landbrug Traktorer, mejetærskere og øvrig landbrugsudstyr.
 • Transport Lastbiler, sættevogne, trailere, busser og andre køretøjer.
 • IT Kopimaskiner, servere, kontormaskiner, software, hardware og medicinsk udstyr.
 • Produktionsmaskiner CNC-maskiner, robotløsninger og digitale produktionsmaskiner.

Leasing-beregner

Bliv kunde

Nedenfor finder du en oversigt over en leasingaftale trin-for-trin og hvad der sker efter endt leasingperiode.

Forespørgsel
Du kontakter os direkte eller beder din leverandør kontakte os med en forespørgsel om leasing.
Vi kreditvurderer virksomheden. Når en finansieringsforespørgsel er accepteret, udarbejder vi en leasingaftale. Den/de person/er i dit firma, som har tegningsret i henhold til virksomhedens tegningsregler, skal underskrive leasingaftalen manuelt eller med NemID.
Kreditvurdering og tilbud
Levering
Når leasingaftalen er underskrevet og returneret, kan levering af udstyr fra leverandør til kunde finde sted. Levering må ikke ske, før ovennævnte er på plads.
Når udstyret, der skal leases, er leveret, skal kunden kontrollere at alt er i den aftalte stand og underskrive godkendelsen om levering. Vi betaler derefter leverandøren.
Udbetaling
Leasingaftale starter
Når alle formaliteter er i orden, etablerer vi den endelige leasingaftale og påbegynder fakturering af leasingydelser i henhold til aftalte betalingsterminer og øvrige betingelser.

Fordele

Leasing fra Nordea Finance byder på en lang række fordele og er et rigtig godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital.

 • Op til 100 % finansiering.
 • Frigørelse af driftskapital, som kan benyttes til andre formål.
 • Binder ikke virksomhedens øvrige pantsikkerhed, eftersom vi ejer udstyret.
 • Enkel budgettering og regnskabsføring, eftersom leasingydelsen udgiftsføres i sin helhed.
 • Bedre likviditet. Leasingydelserne fordeles over den tid, udstyret benyttes og genererer indtjening.
 • Finansiel spredning.
 • Nedskrivning af udstyret i takt med udstyrets værdiforringelse.
 • Fleksibel. Leasingydelserne kan tilpasses indtægterne, f.eks. ved sæsonsvingninger.
 • Muliggør regelmæssig udskiftning af forældet udstyr til moderne og effektivt udstyr.
 • Bedre forholdstal i balancen, efter leasingudstyret normalt ikke aktiveres i regnskabet.
 • Fuld brugsret til udstyret. Det er brugsretten og ikke ejendomsretten, som danner grundlag for indtægter og overskud.

Hvorfor vælge Nordea Finance?

Vi er specialister inden for udstyrsfinansiering med godt kendskab til udstyr og brancher, der forstærkes gennem vores samarbejde med førende leverandører. Vi har konkurrencedygtige betingelser og gode digitale løsninger, der giver et samlet overblik over dit kundeengagement.

Forsikring

Vi har forsikringssamarbejde med Tryg Forsikring. Uddrag af de nye forsikringsvilkår – ”Forsikringsbilag” – kan du se nedenfor her på siden.

Vores samarbejde med Tryg betyder, at vi kan tilbyde gode forsikringsvilkår. Afhængig af udstyr betyder samarbejdet en lavere præmie, bedre dækning og nemmere skadebehandling.

I vores forsikringsvilkår fremgår dækningsomfang og selvrisiko. Du kan også se et nyt lovpligtigt standardiseret produktark (IPID), som udleveres ved tegning af forsikring.

Forsikring High Tech 2020 (IPID) - gælder indtil 30.06.2021
Forsikring Industri og Transport Kørselskasko 2020 (IPID) - gælder indtil 30.06.2021
Forsikring Industri og Transport Maskinkasko 2020 (IPID) - gælder indtil 30.06.2021

 

Forsikring High Tech 2021 (IPID) – gælder fra 01.07.2021
Forsikring Industri og Transport Kørselskasko 2021 (IPID) – gælder fra 01.07.2021
Forsikring Industri og Transport Maskinkasko 2021 (IPID) – gælder fra 01.07.2021

 

Har du spørgsmål om forsikring, er du velkommen til at kontakte os.

Gebyrer

Se gebyrlister for købekontrakter og leasingaftaler